Хартмут Дьоринг

Собственик и Управител

Хартмут Дьоринг е бизнес икономист с 15-годишен професионален опит в консултиране и структурирането на компании, както и с 20 годишен опит в логистичния сектор. Силната международна мрежа от негови независими компании, както и тази на наговите партньори, подкрепят него и екипът му в предоставянето на професионални услуги в сферата на биснес и проектното управление. корпоротавната му философия за успешен бизнес се гради върху мотивиран силен екип, искреност и удовлетвореността на клиента.