Теодора Йорданова

Изпълнителен директор на „Хартмут Дьоринг“ ЕООД

Теодора Йорданова успешно управлява и администрира дейността ни в България и различни проекти в областта на маркетинга, бизнеса и проектното консултиране. Тя прилага успешно придобитият в практиката си ноу-хау, както и този от дипломата си по индустриален мениджмънт. Също така, тя е професионален мениджър с 15 години опит в банковия и застрахователния сектор в различни организации и затова притежава най-подходящите качества както за нашия екип, така и за вас.