РАЗРАБОТЧИК/DEVELOPER

Описание:
В момента търсим разработчик на вътрешни проекти в София, България.

Област на отговорност и изисквани компетенции:       

  • Няколко години професионален опит в разработването / администрирането     
  • Много добро владеене на HTML / CSS / MySQO, PHP, JAVA     
  • Добри умения за javascript (напр. Jquery)     
  • Много добро познаване на WordPress     
  • Интересът или опитът с други системи CMS на Typo3 е предимство     
  • Администрация на Linux / Windows     
  • Желание да се опознаят нови езици
  • Знанието за MQL 4 / MQL 5 е предимство     
  • Много добро владеене на английски език

Начин на кандидатстване: изпратете ни вашето CV и мотивационно писмо на careers@doering-hartmut.de