ЗА НАС

Кои сме ние?
Хартмут Дьоринг ЕООД компания за бизнес и проектно консултиране с немски произход. Нашите експертни области са стратегическото развитие и управлението на бизнеса, както и управлението на проекти. Работим тясно с немски компании и партньори в тази сфера.

Как го правим?
· Комбиниране на традиционните бизнес практики с модерното мислене и способността да се възприемат иновативни бизнес концепции с потенциал за по-нататъшен растеж.
· Професионална страст и отдаденост, които ни позволяват да отхвърлим всички компромиси относно качеството на нашата работа.
· Мрежа от партньори в цяла Европа, включително компании в широк спектър от индустрии.

НАШАТА МИСИЯ
Нашата мисия е да предоставим на нашите клиенти и партньори стойност. Изграждане на дългосрочни взаимоотношения, основани на доверие, лоялност и коректност. Това е важната стойност.

Корпоративна култура
Ние изграждаме нашата корпоративна култура въз основа на нашия екип от хора, на основата на значението на всеки един от тях. Всички те донасят и провокират техния професионален опит и потенциал, оптимизъм и отдаденост към работата, отговорност и уважение към нашите корпоративни ценности.

Корпоративни социални отговорности
Нашата работа и ориентацията на проектите, върху които работим, се основават изцяло на програмата за устойчиво развитие! Основните ни приоритети са опазването на околната среда, образованието и икономическият растеж.

Членство
Хартмут Дьоринг ЕООД е член на Германо-българската индустриално-търговска камара.